Πρόεδρος της Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Ν.Τ. ο Βάιος Τάσιος

Πρόεδρος της Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Ν.Τ. ο Βάιος Τάσιος