Προχωρούν τα έργα αναστήλωσης του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στα έργα αναστήλωσης του ιστορικού ιερού ναού της Αγίας Παρασκευής στο Φλαμούλι,ενός από τα σημαντικά πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία του τόπου μας, βρέθηκε σήμερα ο φακός του trikalaIN.gr, αποτυπώνοντας την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης του οικοδομήματος.

Το έργο της αναστήλωσης του ναού, ο οποίος είχε υποστεί αρκετές και σημαντικές φθορές από την πάροδο των χρόνων, υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και είναι συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι οι εξής: Ενίσχυση της θεμελίωσης του μνημείου με κατασκευή περιμετρικά της εξωτερικής τοιχοποιίας του ναού πεδιλοδοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου περιμετρικά του ναού, κατασκευή στεγάστρου προστασίας του μνημείου, καθαίρεση του μεταλλικού τρούλου, καθαίρεση επικεράμωσης της στέγης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού της στέγης στην περιοχή του καθαιρεθέντος τρούλου, αποτύπωση του φέροντος οργανισμού της στέγης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού της στέγης, κατασκευή διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ) περιμετρικά στην τοιχοποιία στην θέση έδρασης της στέγης, τοποθέτηση ελκυστήρων στην στέγη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την εγκριτική απόφαση, καθαίρεση της αποθήκης στην δυτική πλευρά του ναού και αποκατάσταση της δυτικής όψης, αποκατάσταση των όψεων του Ιερού ναού, ενίσχυση της λιθοδομής με ενέματα και αποκατάσταση των ρηγματώσεων, καθαίρεση ρηγματωμένων αρμολογημάτων και αποκατάσταση αυτών, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων και την προστασία του μνημείου, συντήρηση και αποκατάσταση της λιθοδομής των υπαρχουσών αντηρίδων, καθαίρεση στεγάστρου προστασίας μνημείου.