Προχωρούν σε μαζικούς e-πλειστηριασμούς οι τράπεζες

Μαζικά αιτήματα για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα αρχίσουν να υποβάλλουν άμεσα οι ελληνικές τράπεζες, καθώς μετά από πολλούς μήνες καθυστέρησης το νέο σύστημα είναι έτοιμο. Στόχος τους είναι να επισπευσθούν οι ρευστοποιήσεις ενεχύρων για υποθέσεις που σέρνονται ακόμη και για 24 μήνες, λόγω των συνεχών αναβολών που προκάλεσε η παρεμπόδιση φυσικών πλειστηριασμών από κινήματα αλληλεγγύης.

Πλέον ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση των συμβολαιογράφων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Εκ μέρους των ελληνικών τραπεζών υπεύθυνη του συντονισμού του εγχειρήματος είναι η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χαρίκλεια Απαλαγάκη.

Για να φτάσει μια υπόθεση στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα πρέπει ο οφειλέτης να ενημερωθεί σχετικά από την τράπεζα τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες πράξεις θα γίνουν τον Δεκέμβριο και σταδιακά θα αυξάνονται για να καλύψουν τις ανάγκες του τραπεζικού συστήματος.

Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα απόθεμα ακινήτων της τάξεως των 60.000 ακινήτων, για τα οποία έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής από τις τράπεζες. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το μέσο τίμημα ανά ακίνητο που θα βγει στο σφυρί τον επόμενο χρόνο θα κινηθεί στα επίπεδα των 150.000 ευρώ, αποφέροντας συνολικά έσοδα της τάξεως των1,5 δισ. ευρώ περίπου το 2018.

Με τον τρόπο αυτόν τα πιστωτικά ιδρύματα θέλουν να καλύψουν το 10% της επιδιωκόμενης προσαρμογής της επόμενης χρονιάς, για την οποία έχουν δεσμευτεί στον εποπτικό βραχίονα της ΕΚΤ, τον SSM.

Πάντως, οι πωλήσεις ακινήτων θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά ώστε να μην πιεστούν σημαντικά οι τιμές τους λόγω της αύξησης της προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες εκτιμούν ότι εφόσον οι εκποιήσεις κινηθούν στα επίπεδα των 10.000 ακινήτων, οι τράπεζες θα πιάσουν τους στόχους τους χωρίς σημαντικές παρενέργειες στην εγχώρια κτηματαγορά.

cnn.gr