Προχωρά το Κοινωνικό Φαρμακείο στην Φαρκαδόνα

farmaka

 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο Δήμος Φαρκαδόνας και το Κ.Υ. Φαρκαδόνας, μετά από πρωτοβουλία του διευθυντή και μίας γιατρού του, συνεργάζονται για τη σύσταση Κοινωνικού Φαρμακείου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Υγείας – Πρόνοιας κ. Αθαν. Νεοφώτιστος, ολοκλήρωσε τη διαδικασία που αφορά στη δική του συνδρομή στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Εν προκειμένω, χθες απέστειλε επιστολή σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας. Με αυτή, τους ζητείται η αποστολή ονομαστικών καταστάσεων δημοτών που θα ενταχθούν στο Κοινωνικό Φαρμακείο, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Φαρκαδόνας και το Κ.Υ. Φαρκαδόνας ετοιμάζουν τη λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου εντός του Κέντρου Υγείας, προς όφελος των δημοτών που χρήζουν συμπαράστασης στον τομέα της υγείας και της παροχής δωρεάν φαρμάκων, συγκεκριμένων κατηγοριών.

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε τη συνδρομή σας, ώστε να μας υπομνήσετε με συγκεκριμένη ονομαστική κατάσταση, άτομα που διαβιούν εντός των ορίων των Κοινοτήτων και έχουν την ανάγκη, μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων, να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Τα προτεινόμενα κριτήρια είναι η απορία, η ανεργία, οι ειδικές συνθήκες διαβίωσης, οι ειδικές ανάγκες, αλλά και κάθε άλλη δυνατή πληροφορία που θα μας βοηθήσει ώστε να εντάξουμε στο Κοινωνικό Φαρμακείο, μεγαλύτερο αριθμό αναξιοπαθούντων.

Η συγκεκριμένη κατάσταση θα αξιολογηθεί από αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί από τον Δήμο και το Κέντρο Υγείας, σε συνεργασία με τον κάθε πρόεδρο Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ»