Προχωρά ο Ε65

E 65

Μέσα από την απάντηση από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς τον βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ, Ηλίας Βλαχογιάννης σχετικά με ερώτηση που είχε καταθέσει με θέμα την «Κατασκευή του Οδικού άξονα Ε65 – χάραξη τμήματος από Καλαμπάκα έως Εγνατία» βγήκε η είδηση ότι έχουν ξεκινήσει και επίσημα οι διαδικασίες ένταξης για τη χρηματοδότηση του τμήματος Λαμία-Ξυνιάδα από το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην απάντηση ο υπουργός αναφέρει τα εξής:

«Το Αναβαλλόμενο τμήμα Ημικόμβος ΠΑΘΕ (Λαμία-Α.Κ. Ξυνιάδας, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, της 28.11.2013, που κυρώθηκε με το Νόμο 4219.2013, και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.3.2. της σύμβασης παραχώρησης, η κατασκευή των Αναβαλλόμενων Τμημάτων μετατίθεται χρονικά, και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σε αυτή.

Για το τμήμα αυτό, μήκους 32,5 χλμ περίπου, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ένταξης, χρηματοδότησής του, στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2014-2020.

Για το Αναβαλλόμενο τμήμα από Α/Κ Γρεβενών (Γέφυρα Μουργκάνη) έως Α/Κ Εγνατίας, όπως επίσης προβλέπεται στην Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης της 28.11.2013, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συντάξει τις τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες της προτεινόμενης νέας χάραξης έως τέλους του 2014, ώστε να γίνει η τελική επιλογή της βέλτιστης χάραξης στο συγκεκριμένο τμήμα.»

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βλαχογιάννης έχει φέρει επανειλημμένως το θέμα στη Βουλή, ενώ κατά τη συζήτηση και ψήφιση των νέων συμβάσεων παραχώρησης για τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, από κοινού με τον βουλευτή Φθιώτιδας της ΝΔ. Κωνσταντίνο Κουτσογιαννακόπουλο, απείλησαν με καταψήφιση του σχετικού νόμου, αν δεν ψηφίζονταν ρητή διάταξη για ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ε-65, εντός σαφούς χρονοδιαγράμματος.

.