Πριν… μετά ή σταθερά!!!

556778

Μόλις λίγες ημέρες πέρασαν από τότε που εργαζόμενος του Δήμου καθάριζε τη βάση του αγάλματος του Ασκληπιού.

Οι συμπολίτες συμφώνησαν ότι χρειάζεται προστασία ενός αγάλματος που πληρώθηκε από τους ίδιους και προβάλλει τον μύθο της πόλης και του Δήμου.

Κι όμως! Τα συνθήματα επανήλθαν.

Τα έξοδα, όμως, και οι εργατοώρες για τν καθαρισμό, βαρύνουν αποκλειστικά τους πολίτες…

.