Πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα η 1η συνάντηση για δημιουργία εθελοντικής πολιτικής προστασίας

 

Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη συνάντηση ενδιαφερομένων για τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.

Η νέα πρόταση των Εθελοντών Τρικάλων, αγκαλιάστηκε από αρκετούς Τρικαλινούς πολίτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν από εθελοντές και εκπαιδευτές για την σωστή λειτουργία των ομάδων.

Εκφράστηκαν διάφορες απόψεις από τους παρευρισκόμενους και αποφασίστηκε στη δεύτερη συνάντηση (που θα πραγματοποιηθεί λίαν συντόμως και θα ανακοινωθεί ο τόπος και ο χρόνος,) να γίνει λεπτομερέστερη ενημέρωση και χωρισμός υποομάδων.

Στη δεύτερη συνάντηση θα απευθυνθεί από τους διοργανωτές εκ νέου πρόσκληση στους συμπολίτες, γιατί το συμπέρασμα αλλά και η ουσία είναι πως όσο πιο πολλοί, τόσο πιο δυνατοί!