Πόσοι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλέγονται στα Τρίκαλα

Οι νέες αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τον αριθμό των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, με βάση τον πληθυσμό τους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ             ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ              ΑΡΙΘΜΟΣ

   ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                            113.544                                       8

               ΛΑΡΙΣΑΣ                                                 284.325                                   20

               ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                         190.010                                    13

               ΣΠΟΡΑΔΩΝ                                              13.798                                     1

               ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                              131.085                                     9

               ΣΥΝΟΛΟ                                                   732.762                                   51