Πώς βελτιώνονται οι δείκτες υγείας ατόμων που νόσησαν και νοσηλεύτηκαν από CoVID-19

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Πνευμονικής Αποκατάστασης βελτιώνει δείκτες υγείας ατόμων που νόσησαν και νοσηλεύτηκαν από CoVID-19

Μελέτη της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικόJournal of Personalized Medicineαποκαλύπτει την αξία της άσκησηςγια μείωση των συμπτωμάτων σε ασθενείς μετά από νοσηλεία για CοVID-19 και δίνει μια νέα προσέγγιση σχετικά με τη θεραπεία της επίμονης κόπωσης που προκαλεί η μόλυνση από τον SARS-CoV-2.

Την ιδέα για την μελέτη είχε ο Κλινικός Εργοφυσιολόγος του Εργαστηρίου Εργοσπιρομετρίας και Πνευμονικής Αποκατάστασης της Πνευμονολογικής Κλινικής ΣταύρουΒασίλειος με την υποστήριξη και καθοδήγηση των καθηγητών Κωνσταντίνου Γουργουλιάνη και Ζωής Δανιήλ. Ο Σταύρου Βασίλειος μαζί με συνεργάτες όπως ειδικευόμενοι Πνευμονολόγοι(Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος και Δημέας Ηλίας), Διαιτολόγο (Παπαγιάννη Ειρήνη), Νευρολόγο (Βαβουγυιός Γεώργιος), μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση (Κηριμπέση Κατερίνα, Νικολαΐδης Κωσταντίνος και Μαγκούτας Σταύρος) καθώς επίσης και τον υπεύθυνο του ιατρείου CoVID-19 Μπούτλα Στυλιανό(Πνευμονολόγος) και συνεργατών ιατρείου, Φραδέλο Ευάγγελο (Κλινική Νοσηλευτική), παρουσίασαν σημαντικά αποτελέσματα για τον ρόλο της άσκησης στους ασθενείς που νόσησαν από CoVID-19.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης παρατηρήθηκε πως ο συνδυασμός του μέτριου προς έντονο περπάτημα και ασκήσεις ενδυνάμωσης με το βάρος του σώματος συνολικής διάρκειας 50-60 λεπτά και συχνότητας 3 φορές την εβδομάδα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα συμπτώματα της δύσπνοιας και κόπωσης που προκαλεί η νόσος τουCoVID-19. Η μελέτη εφάρμοσε μια ολιστική προσέγγιση στους ασθενείς με εξ αποστάσεως πρόγραμμα Πνευμονικής Αποκατάστασης που επέφερε σημαντικές βελτιώσεις με αύξηση του κορεσμού οξυγόνου, βελτίωση της αντιοξειδωτικής ικανότητας,μείωση της αρτηριακής πίεσης, μείωση της δύσπνοιας και του ποσοστού σωματικού λίπους καθώς επίσης βελτίωση της αερόβιας ικανότητας για άσκηση και βελτίωση της ποιότητας ύπνου των ασθενών. Οι ασθενείς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως Πνευμονικής Αποκατάστασης χρειάστηκαν περίπου το 1/3 τουσυνολικού χρόνου που χρειάζεται ο ασθενής για να επανέλθει στις καθημερινές τους δραστηριότητες σύμφωνα με την βιβλιογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μελέτη της Πνευμονολογικής Κλινικής αποτελεί μια καινοτομία στην ολιστική εξ αποστάσεως υποστήριξη ασθενών που αδυνατούν να μετακινηθούν σε ειδικά κέντρα Πνευμονικής Αποκατάστασης για να τους παρασχεθούν οι ανάλογες υπηρεσίες.