Πως θα μετακινούνται οι ιερείς στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας στα Τρίκαλα

Με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εστάλη προς τους ιερές Μητροπόλεις και τους ιερούς ναούς της χώρας, καθορίζεται συγκεκριμένα ο τρόπος μετακίνησης των θρησκευτικών λειτουργών από την διεύθυνση κατοικίας τους στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, όπου είναι υποχρεωμένοι να φέρουν πάνω τους τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
  2. Την απόφαση ορισμού τους ως θρησκευτικού λειτουργού-υπευθύνου χώρου λατρείας από το ΥΠΑΘ ή την απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του θρησκευτικού χώρου λατρείας από το ΥΠΑΘ, στην οποία πρέπει να αναγράφεται το όνομα του.
  3. Την διαβεβαίωση κίνηση τύπου Α’, πλήρως και ορθώς συντεταγμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον επικεφαλής της θρησκευτικής κοινότητας ή στην περίπτωση που αυτός δεν υφίσταται ή καθίσταται δυσχερή (π.χ. μεγάλη απόσταση, αδυναμία, απουσία κλπ.), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον ίδιο θρησκευτικό λειτουργό.
  4. Κατά την μετακίνηση θα ήταν χρήσιμη η ύπαρξη αντιγράφου της παρούσας εγκυκλίου προς διευκόλυνση των οργάνων ελέγχου εφαρμογής της ΚΥΑ.