ΠΟΠ και με τη… βούλα το «Αρνάκι Ελασσόνας»

arnaki-elassonas-pop

Καταχωρήθηκε στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων το Αρνάκι Ελασσόνας, με την παρέλευση εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής αίτηση καταχώρησης. Η γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγεται το «Αρνάκι Ελασσόνας» περιλαμβάνει: α) την επαρχία Ελασσόνας, του νομού Λάρισας, β) το δημοτικό διαμέρισμα Δαμασίου, που ανήκει στον Δήμο Τύρναβου, του νομού Λάρισας.

 Προκειμένου ένα σφάγιο να δικαιούται να φέρει την ονομασία «Αρνάκι Ελασσόνας» θα πρέπει:

α) οι γονείς του αρνιού από το οποίο προήλθε το σφάγιο να διαβιούν στην οριοθετημένη περιοχή τουλάχιστον για 8 μήνες, πριν τη σύζευξη.
β) Τα αρνάκια Ελασσόνας πρέπει να γεννιούνται,να εκτρέφονται και να σφάζονται στην οριοθετημένη περιοχή.