Πολύ πράσινο και χαμηλά κτίρια επιθυμούν οι κάτοικοι της Καρδίτσας

karditsa1-

Περισσότερους κοινόχρηστους χώρους, πιο πολύ πράσινο και χαμηλά κτίρια – με προτίμηση τις μονοκατοικίες – επιθυμούν οι κάτοικοι της Καρδίτσας, σύμφωνα με σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .

Ειδικότερα, οι πολίτες της Καρδίτσας προτιμούν, στην πλειονότητά τους , να διαμένουν σε μονοκατοικίες, ενώ σε ποσοστό 86% πιστεύουν ότι ο περιορισμός του συντελεστή δόμησης και του επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων θα οδηγήσει στην ανάδειξη ελεύθερων χώρων καθώς και χώρων αστικού πρασίνου.

Σημειώνεται, ότι στόχος της έρευνας, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ήταν, μεταξύ άλλων, να καταγράψει τις απόψεις των πολιτών της Καρδίτσας για την επίδραση του συντελεστή δόμησης στην ανάπτυξη της πόλης.