Πολιτική Προστασία: Δείτε βίντεο για τα μέτρα προστασίας το χειμώνα

Δείτε βίντεο της Πολιτικής Προστασίας για τα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα: