Πώληση των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών

bank kokina daneia

Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση των «κόκκινων» δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις ελληνικές τράπεζες σε funds του εξωτερικού που ειδικεύονται στη διαχείριση τους (distress funds) και θα αναλάβουν να τα εισπράξουν.

Όπως προβλέπεται στο σχέδιο του νέου μνημονίου, στο οποίο φαίνεται να καταλήγουν κυβέρνηση και δανειστές, η κάθε τράπεζα, σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα της Ελλάδος θα αναλάβει τη διαδικασία εξορθολογισμού του τεράστιου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία συνολικά φτάνουν τα 90 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% αφορά καταναλωτικά δάνεια, το 35% επιχειρηματικά και το 29% στεγαστικά.

Για το λόγο αυτό, θα υπάρχει η δυνατότητα ένα τραπεζικό ίδρυμα να πωλεί σε πολύ χαμηλή τιμή ένα «κακό» δάνειο σε κάποιο fund, ώστε η μεν τράπεζα να το «ξεφορτώνεται» από τον ισολογισμό της και το δε fund, ως μια ιδιωτική εταιρεία, να προσπαθήσει να εισπράξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό μπορεί από τα χρωστούμενα.

«Όχι» δανειστών στην «κακή» τράπεζα

Οι δανειστές απέρριψαν την πρόταση της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός ενδιάμεσου φορέα, δηλαδής της λεγόμενης «κακής τράπεζας» στην οποία θα μεταφέρονταν τα περισσότερα εκ των κόκκινων δανείων (bad bank).

Στα επιχειρηματικά δάνεια το σχέδιο προβλέπει το διαχωρισμό των επιχειρήσεων σε βιώσιμες και μη βιώσιμες, όπου στις μεν πρώτες θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες των ρυθμίσεων, στις δε δεύτερες θα πρέπει να προχωρήσει η πτώχευση και η ρευστοποίηση.

Η νέα ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου, ώστε να αποφευχθεί ένα «κούρεμα» καταθέσεων που προβλέπει η νομοθεσία από 1.1.2016, ενώ προβλέπεται ακόμη η είσοδος ιδιωτών επενδυτών και η πλήρης ανεξαρτησία στη διοίκηση των ιδρυμάτων αλλά και του ΤΧΣ.

.