Πλούσια η ατζέντα των θεμάτων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων την Τρίτη

Με αρκετά θέματα αρμοδιοτήτων από τις διευθύνσεις και τις επιτροπές του δήμου, συνεδριάζει το απόγευμα της Τρίτης το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων, στην 2η κατά σειρά συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Πρόεδρος Νικολέτα Μπρουζούκη συγκάλεσε τη συνεδρίαση του οργάνου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε πολλά θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη, ενώ στην αρχή της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί και η έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της οικονομικής επιτροπής του δήμου για το 1ο εξάμηνο του 2021.