Πληρώνει… δικαστικούς επιμελητές ο δήμος Τρικκαίων

dikastikosepimelitis

Σε αρκετές δικαστικές διενέξεις βρίσκεται ο δήμος Τρικκαίων μιας και απαιτείται κάθε φορά η συνδρομή δικαστικών επιμελητών για την περαίωση των υποθέσεων.

Στο παραπάνω πλαίσιο κινείται και η απόφαση την οποία έλαβαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής για ψήφιση και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 406,51 ευρώ για τις αμοιβές δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις εγγράφων για λογαριασμό του δήμου Τρικκαίων.

.