Πλημμυρικά φαινόμενα στον Πυργετό και προβληματισμοί

Ως πλημμύρα ορίζεται η υπερχείλιση επιπλέον νερού, που καλύπτει την ξηρά. Η οδηγία της ΕΕ για τις πλημμύρες ορίζει ως πλημμύρα μια προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από νερό.(1)Οι τελευταίες επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις δημιούργησαν το παραπάνω φαινόμενο στον Πυργετό.Οι πλημμύρες που αφορούν στον Πυργετό σίγουρα δεν έχουν την ένταση άλλων περιοχών αλλά δεν παύουν να ταλαιπωρούν τους κατοίκους του.Το πλημμυρικό φαινόμενο μπορεί να διακριθεί σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις σε αυτό του οικισμού και σε αυτό της υπαίθρου με διαφορετικές αιτίες. 

Ας ξεκινήσουμε με τις αιτίες του φαινομένου στην ύπαιθρο.

Για όσους γνωρίζουν την περιοχή υπήρχε υποτυπώδες αρδευτικό και αποστραγγιστικό δίκτυο το οποίο ξεκίνησε από τις λεγόμενες φλέβες που δημιουργήθηκαν κύρια από φυσικές πηγές (ανάβρες) που με τον καιρό διανοίχθηκαν και από τους αγρότες, διοχετεύοντας σ’ αυτές το νερό της βροχής και των αρτεσιανών και σε συνδυασμό με τεχνικά έργα όπως χαντάκια, κανάλια και τους ποταμούς Κουμέρκη, Αγιαμονιώτη και Πηνειό αποστράγγιζε το νερό της περιοχής και την άρδευε κατά τους θερινούς μήνες, κάνοντας τη γη καλλιεργήσιμη και εύφορη.

Την εύρυθμη λειτουργία του παραπάνω δικτυού διαταράξαν οι αυθαίρετες περιφράξεις σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και σε βάρος του δημοσίου δρόμου με κύριο χαρακτηριστικό το μπάζωμα του παράλληλου στον δρόμο χανταύλακα καθώς επίσης οι παρεμβάσεις στη φυσική κοίτη του φλεβών, των χαντακιών και των καναλιών όπως η δημιουργία ραμπών χωρίς κιούγκια με αποτέλεσμα την διακοπή της ροής των νερών  ή και το ολοκληρωτικό μπάζωμα τους.

Ανάλογα με τις εποχές μπορεί κάποιος να δει τις μεταβολές που υφίσταται η ύπαιθρος, από την απόλυτη διακοπή της ροής του νερού στο υποτυπώδες αρδευτικό δίκτυο έως τη πλημμύρα και να παρακολουθήσει ακόμη και διά γυμνού οφθαλμού την μη αποστράγγιση των χωραφιών τα τελευταία χρόνια και την ακαταλληλότητα πολλών εξ αυτών για καλλιέργεια οδηγώντας τους καλλιεργητές πολλές φορές σε απόγνωση. (3)

Το πλημμυρικό φαινόμενο στον οικισμό υπήρξε έντονο αλλά εδώ οι αιτίες του ήταν διαφορετικές.

Καταρχάς δεν νομίζω ότι υπήρξε υπόγειο, ημιυπόγειο και ισόγειο που να μην πλημμύρισε ή τουλάχιστον δεν κινδύνευσε να πλημμυρίσει (ο ίδιος υπήρξα παθόντας). Οι βόθροι πλημμύρισαν και υπερχείλισαν (τα βοθροφόρα έκαναν χρυσές δουλειές τις μέρες αυτές).Οι δρόμοι σε πολλά σημεία ήταν αδιάβατοι εξ αιτίας των λιμναζόντων υδάτων. Πολλές αυλές είχαν μετατραπεί σε γραφικές λιμνούλες.

Για να μην αντιμετωπίσουμε κάθε φορά τα ιδία προβλήματα ίσως θα έπρεπε οι αρμόδιες αρχές να προβούν σε κάποιες ενέργειες που θα αποκαθιστούσαν την τάξη των πραγμάτων σε ότι αφορά την  ύπαιθρο ενώ ως προς το θέμα του οικισμού να επισκευαστεί το οδικό δίκτυο, να ολοκληρωθούν ημιτελή έργα, να υλοποιηθεί η αποχέτευση του Πυργετού όπως προαναγγέλθηκε πρόσφατακαιεπιτέλους να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στον συνοικισμό ώστε πάψει ο Πυργετός να αποτελεί ένα αποπαίδι που διολισθαίνει στην παρακμή και στην απαξίωση.

Κώστας Πουλιανίτης