Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)στην ελαφρόπετρα αποκτά η ΛΑΒΑ του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

Πρόκειται για επαληθευμένη δήλωσηπου αντικατοπτρίζει τη διαχρονική συνεισφορά και προσήλωση της εταιρίας στην αειφόρο ανάπτυξη

Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, με διαχρονική δέσμευση τη βιώσιμη ανάπτυξη και όραμα τον «πράσινο» μετασχηματισμό του βιομηχανικού κλάδου, αποκτάΠεριβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EnvironmentalProductDeclaration)στην ελαφρόπετρα,η οποία εξορύσσεται στη νήσο Γυαλί και είναι ένα χημικά αδρανές ορυκτό, φιλικό προς το περιβάλλον.

Συνεχίζοντας με αμείωτη ένταση την προσπάθειά της για την υιοθέτηση πρωτοβουλιών που επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, η ΛΑΒΑδιαθέτει Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος που είναι σύμφωνη με τα ISO 14025 και ΕΝ 15804, επαληθευμένη από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και δημοσιευμένη στο πιο ευρέως διαδεδομένο EPD Πρόγραμμα, το InternationalEPDSystem.

Για τη σύνταξητηςΠεριβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος στην ελαφρόπετρα εκπονήθηκε μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA: LifeCycleAssessment), τα αποτελέσματα της οποίας αποδεικνύουν ότι η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑαποτελεί βέλτιστη λύση για αειφόρες κατασκευές με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ιδίως για έργα με βιοκλιματικό σχεδιασμό που στοχεύουν σε πιστοποιήσεις από τα σημαντικότερα διεθνώς οικοσήματα κτιρίων (π.χ. LEED, BREAM).

Σημειώνεται πως ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ είναι η πρώτη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα που διαθέτει ΠεριβαλλοντικέςΔηλώσειςΠροϊόντοςγια όλους τους τύπους τσιμέντουπου παράγει στα Εργοστάσιά τουστο Βόλο και το Μηλάκι Εύβοιας.

«Στη ΛΑΒΑ, ησυνεχήςβελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματοςαντανακλάται στις αρχές μας, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής μας καικαθοδηγεί όλο το φάσμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)στην ελαφρόπετρα αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, που όχι μόνο προβλέπει και ανταποκρίνεται πλήρως στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας, αλλά και αναμένεται να επιταχύνει τη μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές, σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία» ανέφερε οκ.Λευτέρης Χριστοφοράκης, Διευθυντής ΛΑΒΑ & Δραστηριότητας Αδρανών.