Περιορισμός εισόδου στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η εξυπηρέτηση του κοινού στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων θα γίνεται καθημερινά από τις 10:00 έως τις 14:00 με προτεραιότητα μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Επισυνάπτουμε το οργανόγραμμα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο οποίο αναγράφονται οι τηλεφωνικοί αριθμοί, που είναι απαραίτητοι για την επικοινωνία με το αντίστοιχο τμήμα πριν την προσέλευση του κοινού  στην υπηρεσία μας ή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dipe.tri.sch.gr.