Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσοχή σε εισαγόμενο…βακτήριο που προσβάλλει ελληνικά φυτά

Xylella fastidiosa

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά τους υπόχρεους (φυτωριούχους, εισαγωγείς, διακινητές, παραγωγούς κ.α.) για τα παρακάτω:
Σύμφωνα με έγγραφα των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa στην Ολλανδία σε καλλωπιστικά φυτά καφέ (Coffea sp.) και στην Ιταλία (Επαρχία Lecce, Περιφέρεια Apulia) σε αρκετά φυτικά είδη μεταξύ των οποίων τα Olea europaea L. (Ελιά), Prunus amygdalus Batsch (Αμυγδαλιά), Nerium oleander L. (Πικροδάφνη) και Quercus sp. L. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που έλαβε η Χώρα μας από την αρμόδια Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία της Ιταλίας υπάρχει προοδευτική εξάπλωση του βακτηρίου σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση και επίσης διαπιστώθηκε η παρουσία του και σε άλλα είδη τόσο καλλιεργούμενων όσο και αυτοφυών φυτών. Στην Ελλάδα δεν έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα καταγραφή του συγκεκριμένου παθογόνου.
Ο επιβλαβής οργανισμός Xylella fastidiosa περιλαμβάνεται στο Μέρος Α΄, Τμήμα Ι του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 365/2002 (Α΄307), όπως ισχύει και ως εκ τούτου η εισαγωγή και η διακίνησή του στην ΕΕ απαγορεύεται. Επιπρόσθετα, όλα τα φυτά προς φύτευση που εισάγονται στην ΕΕ απαιτείται να συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας σύμφωνα με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Εκτελεστική Απόφαση 2014/497/ΕΕ «σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju)» που αφορά το φυτοϋγειονομικό καθεστώς του οργανισμού και στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις για την εισαγωγή συγκεκριμένων φυτών που προέρχονται από τρίτες χώρες, στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του οργανισμού.
Τα συμπτώματα που προκαλούνται από το βακτήριο ποικίλλουν ανάλογα με το φυτό ξενιστή. Γενικά, καθώς το βακτήριο προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου και εμποδίζει τη μεταφορά νερού και ανόργανων θρεπτικών στοιχείων, τα ασθενή φυτά εκδηλώνουν συμπτώματα μαρασμού, νέκρωσης (καψαλίσματος) και ξήρανσης του φυλλώματος, ακολουθούμενα τελικά από την πλήρη νέκρωση του φυτού. Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός φυτών είναι δυνατόν να προσβληθούν χωρίς να εμφανίσουν συμπτώματα.
Στην Ιταλία έρευνες έδειξαν ότι τα συμπτωματικά ελαιόδενδρα είχαν προσβληθεί από ένα σύμπλοκο παθογόνων το οποίο περιλαμβάνει το βακτήριο X. fastidiosa, διάφορα είδη μυκήτων που ανήκουν στα γένη Phaeoacremonium and Phaemoniella, και το λεπιδόπτερο Zeuzera pyrina, και η ασθένεια ονομάστηκε «Σύμπλοκο της ταχείας αποξήρανσης της ελιάς».
Πληροφορίες για τα συμπτώματα καθώς επίσης και πλούσιο φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνει το έντυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου: www.bpi.gr
Λόγω της σοβαρότητας του παθογόνου και της σημασίας της καλλιέργειας των φυτών ξενιστών στη χώρα μας, υπενθυμίζουμε στους υπόχρεους να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας:
1. Κατά την εισαγωγή φυτών προς φύτευση στη χώρα μας, από χώρες στις οποίες έχει γνωστοποιηθεί η παρουσία του, προκειμένου να διενεργηθούν οι επίσημοι έλεγχοι.
2. Στην περίπτωση που διαπιστώσουν ύποπτα συμπτώματα (σε φυτά προς φύτευση στα φυτώρια και κατά τη διακίνησή τους, καθώς επίσης και στους οπωρώνες) όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία (Π.Δ. 365/2002-ΦΕΚ 307Α) οι υπόχρεοι οφείλουν να γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων ή κάθε άλλη ανωμαλία που αφορά τα φυτά.
Η Υπηρεσία μας θα ενημερώνει με νεότερες και έγκαιρες ανακοινώσεις για τις εξελίξεις όσον αφορά σε θέματα του εν λόγω βακτηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

.