Περιφέρειας Θεσσαλίας: Απάντηση για την ελεύθερη είσοδο στο χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου

Σχετικά με καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για την ελεύθερη είσοδο στο χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου από εθελοντικές οργανώσεις, ο πρόεδρος του Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Κίτσιος αναφέρει τα εξής:

Το χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου λειτουργεί με βάση τις προϋποθέσεις της τρέχουσας νομοθεσίας για τα χιονοδρομικά κέντρα, και εγκρίνεται η λειτουργία κάθε χιονοδρομικής περιόδου κατόπιν ελέγχων της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού και ειδικότερα από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ).

Συστατικό στοιχείο ελέγχου της λειτουργίας του ΧΚΠ είναι και η έγκριση του κανονισμού διάσωσης, και η καταχώρηση σε αυτόν της ομάδας διάσωσης (ανανεώνεται για κάθε χιονοδρομική περίοδο) του ΧΚΠ.

Η ομάδα διάσωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου είναι και η μόνη που βάση κανονισμού και εγκρίσεων μπορεί να ενεργεί εντός του χιονοδρομικού κέντρου.

Η διοίκηση του χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου δεν απέκλεισε καμία εθελοντική ομάδα από το να έχει επικουρική παρουσία στο κέντρο και δεν απέκλεισε καμία εθελοντική ομάδα από το να διεξαγάγει ασκήσεις στον χώρο του ΧΚΠ

Είναι όμως υποχρέωση της νέας διοίκησης του ΧΚΠ να κάνει ορθολογική χρήση των καρτών ελευθέρας και ιδίως των καρτών ελευθέρας που δεν είναι ονομαστικές.

Σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση προς την  Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας ήταν να έχει στην διάθεση της 4 κάρτες ελευθέρας (μη ονομαστικές) που θα καλύπτουν την οποία καθημερινή παρουσία επιτήρησης (για πιθανό ατύχημα)  στο ΧΚΠ, και σε περίπτωση ασκήσεων θα έχουν ελευθέρας  όσα μέλη της ομάδας δηλωθούν για την συγκεκριμένη άσκηση. Είναι προφανές ότι για να κάνει μια πολυπληθής ομάδα διάσωσης άσκηση εντός του ΧΚΠ θα πρέπει ούτως η άλλως να έχει την έγκριση του διευθυντή του χιονοδρομικού κέντρου ο οποίος είναι υπεύθυνος και για την εύρυθμη λειτουργία.

Προϋπόθεσή βεβαίως για όποια ομάδα θέλει να έχει εθελοντική παρουσία στο κέντρο να είναι, πιστοποιημένη από τον αρμόδιο φορέα Πολιτικής Προστασίας. Και βεβαίως είναι υποχρέωση της εθελοντικής ομάδας να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Αυτό το πλαίσιο λειτουργίας του ΧΚΠ είναι αδιαπραγμάτευτος κανόνας για την νέα διοίκηση, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως «προσβολή» σε ομάδες που αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία.

Κώστας Κίτσος

Διευθύνων Σύμβουλος