Πέμπτος στον κόσμο ο Κοντοβουνήσιος του Α.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ