Το Πείραμα του Ερατοσθένη στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων

Την Τρίτη 20 Μαρτίου, ομάδα μαθητών της 1ης τάξης του σχολείου μας με την επίβλεψη του φυσικού κ. Ζουλιανίτη Θεοδώρου, έκαναν στην αυλή του σχολείου μας  το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης.

Το πείραμα έπρεπε να γίνει τη συγκεκριμένη μέρα της εαρινής ισημερίας, επειδή οι ηλιακές ακτίνες είναι παράλληλες στην επιφάνεια που ορίζεται από τον κύκλο που ισημερινού. Τη συγκεκριμένη μέρα  η διάρκεια της ημέρας είναι περίπου ίση με της νύχτας.

Ο Ερατοσθένης, διευθυντής της μεγάλης βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, έκανε το πείραμα αυτό 300 περίπου χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού και κατάφερε να υπολογίσει ην ακτίνα της γης με πολύ μεγάλη ακρίβεια για την εποχή του.

Η δράση διοργανώθηκε και φέτος από τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Κω και Θεσπρωτίας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ).

Παρόλη τη σχετική απλότητα του πειράματος, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι η δράση αυτή ότι κατορθώνει να:

  • οδηγεί στη διαπιστωμένη γνώση και αποδοχή της αξίας των Θετικών Επιστημών για την κατανόηση του σύμπαντος κόσμου.
  • προσελκύει αβίαστα το ενδιαφέρον των μαθητών και μαγνητίζει τη σκέψη αρκετών, ώστε να προωθεί και να καλλιεργεί τη θετική στάση τους απέναντι στις Θετικές Επιστήμες.