ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ΝE Τρικάλων: Για την μείωση του πληθυσμού στα Τρίκαλα

Μετά τη γνωστοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού του 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή καταγράφηκε σημαντική μείωση του πληθυσμού στη χώρα της τάξης του -3.5% και ακόμα μεγαλύτερη στο νομό Τρικάλων της τάξης του -6.9%.

Η σημασία του δημογραφικού επισημαίνεται διαρκώς από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και επανειλημμένα έχουμε ζητήσει την αντιμετώπιση των αιτιών του προβλήματος που δεν είναι άλλες από την υπογεννητικότητα και τη μετανάστευση. Σε αυτό το πλαίσιο, το κόμμα μας έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις όπως το πρόγραμμα κοινωνικής στέγης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εισήγαγε πρώτος στη δημόσια συζήτηση ο Πρόεδρος Ν. Ανδρουλάκης, ενώ κατά την επεξεργασία του αναλυτικού προγράμματος που θα παρουσιαστεί σύντομα, έχουν ήδη συμπεριληφθεί σημαντικές προτάσεις όπως:

  • Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε οι νέες γενιές να αποκτήσουν επιτέλους πρόσβαση σε φτηνή και ποιοτική κατοικία.

  • Τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των παιδιών σε βρεφονηπιακό σταθμό και μια σειρά από εργασιακές διευκολύνεις, ώστε η δημιουργία οικογένειας να μην αποτελεί αντικίνητρο απασχόλησης ή επαγγελματικής εξέλιξης

  • Τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση των δικαιούχων των επιδομάτων τέκνων, όπως επίσης και με την καθιέρωση Εθνικού Αποταμιευτικού Λογαριασμού για κάθε παιδί με συμμετοχή τόσο του γονέα όσο και της Πολιτείας.

Η αντιμετώπιση του Δημογραφικού δεν είναι σημαία ευκαιρίας, αλλά οφείλει να είναι εθνική επιδίωξη για μια πατρίδα ευημερίας, ασφάλειας και προόδου.