Παρουσιάζεται το βιβλίο με τίτλο «Πρώτη μέρα στο σχολείο»

 

Την Παρασκευή  7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στο Μουσείο Τσιτσάνη παρουσιάζεται το βιβλίο  με τίτλο «Πρώτη μέρα στο σχολείο». Είναι ένας πολύτιμος οδηγός για γονείς.

       

      Προετοιμασία του παιδιού για μια επιτυχημένη κι ευτυχισμένη σχολική ζωή.

Η πρώτη μέρα στο σχολείο αποτελεί μια ξεχωριστή μέρα στη ζωή του παιδιού. Οι φόβοι, οι αγωνίες, οι ελπίδες και οι προσδοκίες αποτελούν συναισθήματα που κατακλύζουν το παιδί λίγο πριν ξεκινήσει το σχολικό έτος.  Η συναισθηματική αυτή αναστάτωση εκφράζεται μέσα από τα λόγια και τις πράξεις του παιδιού καθιστώντας τους γονείς, πολλές φορές, ανήμπορους θεατές να αντιδράσουν με τον πιο κατάλληλο τρόπο.

Την έλλειψη γνώσεων των γονέων, σχετικά με τη μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και από τη μια τάξη στην άλλη, έρχεται να καλύψει αυτό το βιβλίο, ως ένας ¨πολύτιμος οδηγός¨ για την υποστήριξη του γονιού αλλά και για τη διαχείριση της σχολικής ζωής. Απαντά σε ερωτήματα όπως:

Πώς θα προετοιμάσω το παιδί μου για τη σχολική ζωή;

Πώς θα αγαπήσει το σχολείο;

Με ποιον τρόπο μπορώ να επικοινωνήσω καλύτερα με τους δασκάλους του παιδιού μου;

Γίνεται λοιπόν μια ενημέρωση, για όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής με απλά παραδείγματα τοποθετώντας στη φαρέτρα του γονιού όπλα για την αντιμετώπιση όλων των καταστάσεων.

Η προετοιμασία των γονιών αποτελεί κλειδί στην επιτυχία του παιδιού και στο σχολείο αλλά και στη ζωή.