Παρουσίαση Βιβλίου του Θεόφιλου Μητρούδη “Η Αυτοκρατορία” στη Λάρισα