Παρουσιάστηκαν στα Τρίκαλα οι τελευταίες εκδόσεις του ΦΙΛΟΣ και της ΦΙΑΛΕΘ

Παρουσιάστηκαν την Πέμπτη στην αίθουσα του Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού στο Μουσείο Τσιτσάνη, οι τελευταίες εκδόσεις του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και της Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε το βιβλίο «Οδοιπορικό στην Τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία το 1858» του LeonHeuzey και το ετήσιο επιστημονικό περιοδικό «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ» τόμος 41 (2021), που αποτελούν εκδόσεις του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Παρουσιάστηκε επίσης το βιβλίο «Η δράση της Ι Μεραρχίας Θεσσαλίας και των Συνταγμάτων της (4ο ΣΠ, 5ο ΣΠ, 1/38 ΣΕ) κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922)» του δρος Θεοδώρου Α. Νημά και το ετήσιο επιστημονικό περιοδικό «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» τόμος 11 (2021), εκδόσεις της Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. Τόσον ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ Τρικάλων όσον και η Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. εξέδωσαν τους ανωτέρω τίτλους σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη (Θεσσαλονίκη).

Για το «Οδοιπορικό στην Τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία το 1858» μίλησε η δρ. Ιουλία Κανδήλα, Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λάρισας· για το βιβλίο «Η δράση της Ι Μεραρχίας Θεσσαλίας και των Συνταγμάτων της (4οΣΠ, 5ο ΣΠ, 1/38 ΣΕ) κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922)» θα μιλήσει ο κ. Ευθύμιος Αγγελάκης, Ταξίαρχος ε.α.· ενώ για τα επιστημονικά περιοδικά «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ» και «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» μίλησε ο δρ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.