Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

ine gsee

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο δυσμενές περιβάλλον όπως έχει αυτό διαμορφωθεί εξαιτίας των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, προσπαθεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των αρνητικών επιπτώσεων, αναπτύσσοντας το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής (ΔΥΠΣ). Το Δίκτυο απευθύνεται στο εργατικό δυναμικό της χώρας (εργαζόμενοι και άνεργοι, Έλληνες και οικονομικοί μετανάστες) και έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση του καθώς και την επαγγελματική του ανάπτυξη.

Χαρακτηριστικά των ενεργειών του Δικτύου είναι α) η παροχή ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής των εργαζομένων, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης και β) η απόλυτη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας των εργαζομένων με τα στελέχη του Δικτύου.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες του Δικτύου, μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλλουν ερωτήματα:
• για τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης (ενδεικτικά ερωτήματα που μπορούν να υποβάλλουν, πχ «μπορώ και πότε να βγω στη σύνταξη», «τι ισχύει για την προσωπική μου περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης», «ποια διαφορά μεταξύ μειωμένης και πλήρους σύνταξης» κα)
• για τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων (ενδεικτικά ερωτήματα, πχ «στην περίπτωση πώλησης της επιχείρησης σε άλλον ιδιοκτήτη, τι θα πρέπει να προσέξω σε τυχόν αλλαγή εργασιακής σύμβασης», «ποια διαδικασία προβλέπεται για τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων μου», «τι είδους άδεια και πόσες ημέρες δικαιούμαι στην περίπτωση της μητρότητας», κα)
• και για τα ζητήματα της απασχόλησης (ενδεικτικά ερωτήματα: «ποια τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας μου», «πώς μπορώ να διαχειριστώ το εργασιακό άγχος», «πώς μπορώ να διαχειριστώ τις συγκρούσεις στο χώρο εργασίας μου» κα)

Οι πολίτες μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα στελέχη του Δικτύου είτε προσερχόμενοι στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, Βασ. Τσιτσάνη 28, στα Τρίκαλα, τηλ: 24310-22641, φαξ: 24310-32741, αρμόδιος σύμβουλος: Παπαγεωργίου Απόστολος, είτε μέσω email: [email protected] Επίσης, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με τα στελέχη, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των εργαζομένων στους χώρους εργασίας καθώς και στις έδρες, στα δημοτικά καταστήματα και στις υπηρεσίες προσέλευσης κοινού των δήμων του νομού Τρικάλων.

Ο συντονιστής ΔΥΠΣ Θεσσαλίας
Παναγούλης Ντίνος