Παρέμβαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού για την κατάσταση στην ύπαιθρο της περιοχής

Συνήθως πέρα από τον αστικό ιστό των συνοικισμών σπάνια γίνονται αναφορές στο υπαίθριο τμήμα τους.  Η παραπάνω διαπίστωση είναι μια πικρή αλήθεια η οποία προφανώς αφορά μια μόνο μερίδα ανθρώπων των συνοικισμών, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν έχει την αριθμητική υπεροχή σε αυτούς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκήσει αυξημένη πίεση στους αρμόδιους για την λύση των προβλημάτων, αυτό όμως δεν είναι ούτε ηθικό ούτε δίκαιο, καθότι φορολογούμενοι πολίτες και αυτοί δεν πρέπει τυγχάνουν λιγότερης προσοχής.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συνοικισμός του Πυργετού στο υπαίθριο τμήμα του είναι χρόνια και ταυτόχρονα πολύ σοβαρά και θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της αγροτικής δραστηριότητας της περιοχής.

Η άσχημη κατάσταση της υπαίθρου του Πυργετού έχει τα παρακάτω αίτια:

  • τις ανεξέλεγκτες χωματερές
  • τα αδειασμένα μπάζα στις άκρες των αγροτικών δρόμων και κάποιες φορές και στην μέση των δρόμων αυτών
  • τα πανταχού παρόντα σκουπίδια
  • το κτηματολόγιο που στις περιοχές που δεν υπήρχε αναδασμός (όπως ο Πυργετός) δημιούργησε περισσότερα προβλήματα παρά έλυσε
  • την μη ολοκλήρωση των παραδρομών και των συν αυτώ έργων, στο κομμάτι του περιφερειακού δρόμου της πόλεως στο ύψους του Πυργετού.
  • παρεμβάσεις στη φυσική κοίτη του φλεβών, των χαντακιών και των καναλιών, όπως η δημιουργία ραμπών χωρίς κιούγκια με αποτέλεσμα την διακοπή της ροής των νερών  ή και το ολοκληρωτικό μπάζωμα τους.
  • η κακή κατάσταση του αναχώματος του Πηνειού και του παραλλήλου σε αυτό καναλιού
  • η απουσία οργανωμένου αρδευτικού δικτύου και η κακή συντήρηση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου

Το υποτυπώδες αρδευτικό δίκτυο ξεκίνησε από τις λεγόμενες φλέβες, που δημιουργήθηκαν κύρια από φυσικές πηγές, που με τον καιρό διανοίχθηκαν και από τους αγρότες, διοχετεύοντας σ’ αυτές το νερό της βροχής και των αρτεσιανών και σε συνδυασμό με τεχνικά έργα όπως χαντάκια, κανάλια και τους ποταμούς Κουμέρκη, Αγιαμονιώτη και Πηνειό αποστραγγίζει το νερό της περιοχής και την αρδεύει κατά τους θερινούς μήνες, κάνοντας τη γη καλλιεργήσιμη και εύφορη.

Ανάλογα με τις εποχές μπορεί κάποιος να δει τις μεταβολές που υφίσταται η ύπαιθρος, από την απόλυτη διακοπή της ροής του νερού στο υποτυπώδες αρδευτικό δίκτυο έως τη πλημμύρα και να παρακολουθήσει ακόμη και διά γυμνού οφθαλμού, την μη αποστράγγιση των χωραφιών τα τελευταία χρόνια και την ακαταλληλότητα πολλών εξ αυτών για καλλιέργεια οδηγώντας τους καλλιεργητές πολλές φορές σε απόγνωση.

Οι αρμόδιοι θεσμοί και φορείς που εμπλέκονται στη λύση του προβλήματος και προφανώς είναι πολλοί, ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να ενσκήψουν στο πρόβλημα και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»