Παρέμβαση του ΚΚΕ στη Βουλή για την οριακή κατάσταση των τραπεζοκόμων του Νοσοκομείου Τρικάλων

KKE logo

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ με θέμα την οριακή κατάσταση που βρίσκονται οι τραπεζοκόμες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, καθώς και τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος λόγω έλλειψης προσωπικού στη συγκεκριμένη ειδικότητα

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης είναι το εξής:

Σε υπόμνημά τους οι εργαζόμενες τραπεζοκόμοι του Γ. Ν. Τρικάλων αναφέρουν συγκεκριμένα:

«Είμαστε όλες μόνιμες υπάλληλοι του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, με την ειδικότητα της τραπεζοκόμου. Με το παρόν υπόμνημα θέλουμε να κάνουμε γνωστά τα προβλήματα που απασχολούν την ειδικότητα μας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ελπίζοντας ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυσή τους. Συγκεκριμένα:
1. Παρόλο που είμαστε μόνιμες υπάλληλοι του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, ουδέποτε μέχρι σήμερα είχαμε πενθήμερη εργασία, αλλά εργαζόμαστε έξι(6) ημέρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλα τα Σαββατοκύριακα, αργίες, εξαιρέσιμες κλπ. Μέχρι σήμερα μας οφείλονται τουλάχιστον σαράντα (40) ρεπό στην κάθε μία από εμάς, τα οποία δεν ξέρουμε πότε θα τα πάρουμε.
2. Δεν λαμβάνουμε την ετήσια άδεια που δικαιούμαστε ή μέρος αυτής τη θερινή περίοδο. Τη φετινή περίοδο δεν έχουμε πάρει ούτε μία ημέρα άδεια και δεν υπάρχει προοπτική να πάρουμε άδεια το καλοκαίρι, διότι δεν επαρκεί ο αριθμός των τραπεζοκόμων, για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Τρικάλων.
3. Είμαστε αναγκασμένες πέντε (5) τραπεζοκόμοι να εργαζόμαστε πέραν των ορίων της ανθρώπινης αντοχής μας, καθώς εξυπηρετούμε όλο το χώρο του Νοσοκομείου Τρικάλων, σπρώχνοντας καρότσια σε όλους τους ορόφους αυτού, εργασία την οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια την έκαναν είκοσι (20) τραπεζοκόμοι.
Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι ότι έχουμε βρεθεί σε κατάσταση απόγνωσης, αφού πλέον έχουμε φθάσει στα ανθρώπινα όριά μας και είναι αδύνατη η συνέχιση της ανωτέρω κατάστασης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.»

Δεδομένης της κατάστασης που περιγράφεται, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε άμεσα:
• Να αντιμετωπιστεί η οριακή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη τραπεζοκόμων στο Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Να στελεχωθεί με όλο το απαραίτητο προσωπικό τραπεζοκόμων με μόνιμη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σχέση εργασίας, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες του Νοσοκομείου και να μην εργάζεται το προσωπικό σε συνθήκες εξόντωσης.
• Να δοθούν οι οφειλόμενες άδειες και ρεπό στις εργαζόμενες.

.