Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών «ΣΥΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

epimelitirio trik ktir

Νέα καταληκτική ημερομηνία η 11η Απριλίου 2014 για συμπλήρωση φακέλων δικαιολογητικών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:
«Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας»

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους έως και την 11η Απριλίου 2014, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στη συμπλήρωση των φακέλων τους.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας» με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΩ» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και απαιτούμενων δικαιολογητικών στην εν λόγω πράξη.

Το «Δίκτυο υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας», μέσω της δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) θα προσφέρει δωρεάν εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση σε 80 ωφελούμενους οι οποίοι θα επιλεγούν μέσα από ανοικτή διαδικασία, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη προετοιμασία τους για την επιτυχή δραστηριοποίηση τους στον Αγροδιατροφικό τομέα και τους τομείς Τουρισμού – Πολιτισμού.

Για να επωφεληθεί κάποιος από τις δράσεις του ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΩ θα πρέπει:
A. να είναι κάτοικος των Δήμων Τρικάλων ή Καρδίτσας και να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος/η στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή

B. στον ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας στους οποίους περιλαμβάνονται

α) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) και
β) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
για τους οποίους θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Προθεσμίες / Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και συμπλήρωσης φακέλων δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 11-04-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στις παρακάτω διευθύνσεις:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Βενιζέλου 1, Τρίκαλα, Tηλ.: 2431027493,
κα Ζήση Μαρία, ώρες 09:30-14:00 και στο portal www.trikala-chamber.gr

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Ηρ. Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα, Tηλ.: 2441022301,
κα Βεράκη Ανδρονίκη, κα Δημοράγκα Αφροδίτη, ώρες 09:30-14:00 και στο portal www.karditsacci.gr

.