Παράταση των αιτήσεων συμμετοχής στα παζάρια Οιχαλίας και Φαρκαδόνας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ Δ.Κ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ Δ.Κ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΣΧΕΤ.:  Αριθμ. πρωτ. 8028/05-07-2023, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσων επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις, να συμμετάσχουν:

  • στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Δ.Κ Οιχαλίας που θα διεξαχθεί από τις 11 έως 15/08/2022 και
  • στην Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη της Δ.Κ Φαρκαδόνας που θα διεξαχθεί από τις 18 έως 21/08/2022 ,

παρατείνεται έως την Παρασκευή 05/08/2023.