Παράταση για την άδεια χρήσης νερού ζητά ο Χρήστος Μιχαλάκης

 

Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γεώργιο Σταθάκη και στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης ζητώντας να δοθεί λύση στο αίτημα παραγωγών Ν. Τρικάλων για παράταση αιτήματος βεβαίωσης άδειας χρήσης ύδατος και διατήρησης του αγροτικού τιμολογίου.

Αναλυτικά:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κι εγώ προσωπικά, είμαστε αποδέκτες έντονων οχλήσεων και  δικαιολογημένου προβληματισμού από πληθώρα παραγωγών του νομού μας (εκατοντάδων ατόμων) που έχουν καταθέσει αιτήσεις-φακέλους για χορήγηση άδειας χρήσης νερού, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση του αγροτικού τιμολογίου.

Ενώ η παραπάνω διαδικασία ήταν ήδη σε εξέλιξη, ταυτόχρονα με την έκδοση νέας ΚΥΑ (ΦΕΚτΒ/814/14.03.2017) από το ΥΠΕΚΑ, που αφορά τον επανακαθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και διατήρησης του Αγροτικού Τιμολογίου και ενώ εκκρεμεί η πλειονότητα έκδοσης των αποφάσεων για την άδεια χρήσης νερού από την Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας (επισημαίνουμε ότι ελάχιστοι παραγωγοί έχουν πάρει άδεια Χρήσης νερού για φακέλους- αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από το 2012), η ΔΕΗ εν μέσω θέρους και εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου, ζήτησε από τους παραγωγούς την προσκόμιση της άδειας χρήσης Ύδατος και το  Δελτίο Νο1 ή βεβαίωση υποβολής αιτήματος για άδεια χρήσης νερού από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να συνεχίσει την παροχή ρεύματος με τιμές Αγροτικού Τιμολογίου, μέχρι 30/09/2018.

Η αδυναμία των παραγωγών να ανταποκριθούν στο ανωτέρω αίτημα εντός των προθεσμιών, επιβαρύνεται επιπλέον από το γεγονός ότι στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την  αρχική κατάθεση της αίτησης έχουν επέλθει αλλαγές στους χρήστες της εκμετάλλευσης και από την απαίτηση της ΔΕΗ για προσκόμιση νέων δικαιολογητικών, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν και σε σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας στο όνομα του νέου Χρήστη. Πληθώρα νέων αιτήσεων έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεχίζουν να κατατίθενται έως και σήμερα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανταπόκριση των παραγωγών στη δεδομένη προθεσμία, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. Όσον αφορά τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, των οποίων προΐσταμαι πολιτικά, σας γνωρίζω ότι ακόμα και η υπερωριακή απασχόληση των αρμόδιων υπαλλήλων, δε δύναται να επιλύσει το πρόβλημα, καθώς αφενός εμπλέκονται Υπηρεσίες διαφορετικών βαθμίδων Διοίκησης και αφετέρου γιατί το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποστολής των ειδοποιητηρίων από τη ΔΕΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, υπήρξε ουσιαστικά ελάχιστο, δεδομένου ότι αυτά εστάλησαν στην αιχμή της καλλιεργητικής περιόδου.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε ακόμα σε φάση συγκομιδής των αγροτικών προϊόντων, η μονομερής καταγγελία της Σύμβασης για τη χορήγηση αγροτικού τιμολογίου εκ μέρους της ΔΕΗ και η διακοπή της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων, ακόμα κι αν συνοδευτεί από νέα σύμβαση προμήθειας με επαγγελματικό τιμολόγιο, θα αποβεί εξαιρετικά δυσχερής για τους ήδη σκληρά δοκιμασμένους παραγωγούς, ιδιαίτερα την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο που έχουν πληγεί αρκετές φορές από διάφορους παράγοντες.

Σας ζητούμε να επιδείξετε τη μέγιστη προσοχή και σκεπτικότητα ως προς τις περαιτέρω ενέργειές σας, να εξετάσετε τη δυνατότητα παράτασης, ώστε να παρέχετε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την τακτοποίηση των παραπάνω θεμάτων.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

 

                                                Με εκτίμηση

                      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

                                  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ