Παράταση εργασίας σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, δήμου Φαρκαδόνας ζητά ο Σ. Παπαδόπουλος

 Ο βουλευτής Τρικάλων Παπαδόπουλος Αθανάσιος, καταθέτει αναφορά προς τον κ.Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:

«Αίτημα Δήμου Φαρκαδόνας για παράταση εργασίας των απασχολούμενων Κοινωφελούς Προγράμματος τουΟΑΕΔ».

Ο Δήμος Φαρκαδόνας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας που προέκυψε μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση της 3ης Μαρτίου 2021. Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών,ο Δήμος Φαρκαδόνας καταθέτει αίτημα παράτασης εργασίας των απασχολούμενων Κοινωφελούς Προγράμματος τουΟΑΕΔκατά4 μήνεςτουλάχιστον,μετάτηλήξητης παρούσαςσύμβασης.

Επισυνάπτεται σχετικό αίτημα.

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας, για την απάντηση σχετικά με τις ενέργειες του Υπουργείου για αποτελεσματική και οριστική επίλυση του θέματος

 Ο καταθέτων βουλευτής Παπαδόπουλος Αθανάσιος