Παράταση δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2017

«Παράταση στη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2017, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.».

Σε συνέχεια των υπ΄ αριθ. 2616/86549/10-08-2017 & 488/128013/28-11-2017 εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή για το έτος 2017, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας <<Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων>> ενεργοποιείται ξανά, από την 10ην έως και την 15η Ιανουαρίου 2018.

Δηλώσεις Συγκομιδής που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ψηφιακή υπηρεσία , δύνανται να κατατεθούν χειρόγραφα στις κατά τόπους Δ.Α.Ο.Κ. μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ.Α.Ο.Κ.  Π.Ε. Τρικάλων – Γραφείο Αμπελουργίας – στο τηλέφωνο 24313 51608 (Υπεύθυνη η γεωπόνος κα.  Ε. Ιακωβάκη)