Παραμένει στην Καλαμπάκα ο Αντιπύραρχος Ευάγγελος Τσιορλίδας

Παραμένει στη θέση του, ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Καλαμπάκα ο Αντιπύραρχος Ευάγγελος Τσιορλίδας, μετά τη συνεδρίαση των τακτικών κρίσεων 2020 του Πρωτοβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου και το Συμβουλίου Μεταθέσεων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι κρίσεις έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στη θητεία του!