Παραλαβές βαμβακιού από τα εκκοκκιστήρια της Ε.Α.Σ. Τρικάλων

lioutas ekkok

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς ότι παραλαμβάνει βαμβάκι σε τέσσερα εκκοκκιστήρια:

 Μεγαλοχώρι Τρικάλων: τηλ: 24310-55421
 Σερβωτά Τρικάλων: τηλ :24410-51146
 Νέο Μοναστήρι Δομοκού : τηλ : 22320-71491
 Παλαμάς Καρδίτσας : τηλ: 24440-29051

Οι παραγωγοί έχουν τις εξής δύο επιλογές:
1η: Να πληρωθούν με την τιμή ημέρας.
2η:Να αφήσουν ανοιχτή την τιμή και να την κλείσουν στο χρόνο που θα επιλέξουν οι ίδιοι μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2015 με την τρέχουσα τιμή της ημέρας.

Συνεχίζονται οι παραλαβές καλαμποκιού

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων συνεχίζει τις παραλαβές καλαμποκιού στην AGROVIZ (Δέλτα Καλαμπάκας) και στα σιλό Ζάρκου.
Οι παραγωγοί έχουν τις εξής επιλογές:
-Να κλείσουν τα καλαμπόκια τους με τιμή ημέρας και πληρωμές τοις μετρητοίς.
-Να αποθηκεύσουν παρακαταθήκη τα καλαμπόκια στα ενωσιακά σιλό.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24310-72489.

.