Παπαθανασίου : Προστατεύουμε – αναδεικνύουμε το ζωντανό μουσείο της πόλης μας: το Βαρούσι

baroysi - 1papathana

Το Βαρούσι, δεν είναι απλά μια συνοικία της πόλης: είναι αυτή η ίδια η πολιτιστική της ταυτότητα. Αυτή ήταν η θέση του ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στη συνάντησή του με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαρουσίου, κατά συνέπεια, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως στη συγκεκριμένη συνάντηση, η όλη συζήτηση πραγματοποιήθηκε με ταυτόσημη «ατζέντα» και σε πολύ εγκάρδιο κλίμα.

Τη θέση αυτή, δεν την ανέπτυξε τώρα, προεκλογικά το ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: δεν είναι άλλωστε ένα ευκαιριακό εκλογικό σχήμα. Τέσσερα χρόνια τώρα, δίνει τις μάχες του γι’ αυτή την πόλη, και έχει σαφέστατα αποδείξει την βούλησή του να συγκρουστεί προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου κάνει τα αυτονόητα (αυτονόητα όχι για όλους, δυστυχώς!) για την πόλη και τις γειτονιές της. Και, στα αυτονόητα αυτά, σε πολύ ψηλή θέση φιγουράρει στην ατζέντα του η προστασία της συνοικίας του Βαρουσίου, και η ανάδειξή του.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο υποψήφιος δήμαρχος της παράταξης Δημήτρης Παπαθανασίου δεσμεύτηκε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ότι, αναλαμβάνοντας τη Δημοτική Αρχή, θα προχωρήσει άμεσα στην απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων – εκτός από εκείνα των μονίμων κατοίκων της συνοικίας – μέσα στο Βαρούσι.

Για το σκοπό αυτό, θα τοποθετηθούν ηλεκτρονικές μπάρες στις εισόδους και εξόδους της συνοικίας, απ’ τις οποίες μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να διέρχονται, με τη χρήση συγκεκριμένου τηλεχειριστηρίου που η δημοτική αρχή θα έχει φροντίσει να τους διαθέσει, ώστε η οδική κυκλοφορία στη συνοικία –«ζωντανό μουσείο» να περιορισθεί και να ελαχιστοποιηθούν η οχλούσα παράνομη στάθμευση και οι φθορές στα πλακόστρωτα.
Αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να συνοδευτεί με τη επίδειξη ιδιαίτερης μέριμνας στον τομέα της καθαριότητας και της συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων.

Στην κατεύθυνση της ανάδειξης του Βαρουσίου, η δέσμευση της παράταξης αφορούσε την στέγαση του Μουσείου Τσιτσάνη σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, μέσα στο Βαρούσι. Με τον τρόπο αυτό θα αποδειχθεί η ιδιαίτερα στενή σχέση του μεγάλου Τρικαλινού δημιουργού με την συνοικία που είναι η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, και παράλληλα, θα δοθεί επιπλέον κίνητρο στον επισκέπτη να φθάσει στο Βαρούσι. Στις σκέψεις της παράταξης είναι και η έκδοση σχετικού τουριστικού οδηγού, η τοποθέτηση τουριστικών ιστορικών χαρτών στις εισόδους της συνοικίας, καθώς και η διοργάνωση ξεναγήσεων των σχολείων της πόλης αλλά και του νομού στην διάσημη αυτή γειτονιά της πόλης.

Προστατεύουμε, αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε τη συνοικία από την οποία ξεκίνησε η πόλη, το ζωντανό μουσείο της, την ιστορία της, την παράδοσή της, αλλά κυρίως είμαστε δίπλα στους κατοίκους της με προτάσεις, ιδέες και πολιτική βούληση να τις εφαρμόσουμε.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

.