Παπαστεργίου: Ενίσχυση των Δήμων για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών φιλοξενίας για τα αδέσποτα

Το ζήτημα της διαχείρισης και φιλοξενίας των ζώων συντροφιάς επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των Δήμων με πολλά εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Από τα χρήματα αυτά, το Κεντρικό Κράτος επιστρέφει πολύ μικρό ποσοστό στους Δήμους, με αποτέλεσμα να στερούμαστε πολύτιμους πόρους που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε για την εκτέλεση έργων απαραίτητων, για τις πόλεις μας και τους πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών ή την ευζωία των τετράποδων φίλων μας. Αυτό τόνισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, που όπως υπογράμμισε, από τα απολογιστικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των υπηρεσιών της ΚΕΔΕ από τους Δήμους της χώρας, προκύπτει πως οι Δήμοι κατέβαλαν το 2021 το ποσό των 22.600.000 € για δημιουργία και λειτουργία δημοτικών καταφυγίων και σημείων σίτισης, κόστος τροφών, ιατρικά έξοδα, ενίσχυση φιλοζωικών σωματείων, κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Την ίδια στιγμή, οι Δήμοι, το αιρετό και υπαλληλικό τους προσωπικό καλούνται να υλοποιήσουν μία αρμοδιότητα με τεράστια ευθύνη απέναντι σε ανθρώπους αλλά και αδέσποτα, ενώ το Κεντρικό Κράτος διαθέτει ελάχιστα χρήματα για το σκοπό αυτό.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως:

  • Τα έτη 2012-2013-2014 και 2015 η χρηματοδότηση είχε διακοπεί.
  • Το 2016 δόθηκαν στους Δήμους 600.000 €.
  • Το 2017 το ποσό αυτό μειώθηκε στις 495.000 €.
  • Τα έτη 2018-2019 και 2020 δόθηκαν 600.000 €.
  • Ενώ το 2021, δεν δόθηκε καμία χρηματοδότηση

Δηλαδή από το 2012 ως το 2021 δόθηκαν συνολικά στους Δήμους 2.895.000 €, όταν μόνον το 2021 τα έξοδα για τους Δήμους ανήλθαν σε 22.600.000 €!!!

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε φυσικά μπορεί να γίνει ανεκτό από κανέναν να ταλαιπωρούνται αιρετοί εκπρόσωποι των Δήμων που έχουν επωμιστεί ακόμη μια ευθύνη, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να τους έχει εξασφαλιστεί επαρκώς η δυνατότητα να την ασκήσουν.

Η θέση της ΚΕΔΕ είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να δοθούν στους Δήμους τα χρήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε κάθε Δήμο, να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος των υποδομών αυτών σε μόνιμη και σταθερή βάση, καθώς και να υπάρξουν αλλαγές και διορθώσεις στο περιεχόμενο του Ν. 4830/2021.

Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την ανάγκη οι πόροι του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, που πρόσφατα διασφαλίστηκαν για τη δημιουργία σύγχρονων καταφυγίων, να μας αποδοθούν έγκαιρα, να αξιοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο και να συμβάλλουν στην προσπάθεια να διασφαλίσουμε σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε Δήμο, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα συντροφιάς.

Είναι και άδικο αλλά και κουραστικό να ψάχνουμε για «αυτοφοράκηδες» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πληρώνοντας την διαχρονική απουσία ή άρνηση ανάληψης ευθυνών από την πλευρά της πολιτείας.