Πανηγύρια στα χωριά το καλοκαίρι χωρίς πολιτικούς δεν γίνεται…

«Όπου γάμος και χαρά η Βασίλω πρώτη» λέει πολύ σωστά μια λαϊκή παροιμία και φαίνεται πως οι πολιτικοί ταγοί αυτού του τόπου, το κάνουν πράξη ξεκάθαρα…

Για τι είναι γεγονός πως πανηγύρια στα χωριά του νομού το καλοκαίρι, χωρίς την παρουσία των πολιτικών αρχών του τόπου είναι δύσκολο να γίνει…

Φαγητό, κρύα μπύρα και κρασί και ενίοτε χορός συνθέτουν την παρουσία των πολιτικών μας στα πανηγύρια των χωριών.

Είναι κι αυτό ένας τρόπος συναλλαγής (δούναι και λαβείν), πέραν όλων των άλλων, ανάμεσα στους πολίτες και την εξουσία!