Πανηγύρι στον Παλαιόπυργο με μουσικό πρόγραμμα στο “Τζάκι”

Πανηγύρι το Σάββατο 29/6/2024 στον Παλαιόπυργο με μουσικό πρόγραμμα στο “Τζάκι”

Τηλέφωνο κρατήσεων 2431087432