Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Πρόγραμμα σεμιναριακών διαλέξεων

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλους «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» και «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Λάρισας θα πραγματοποιήσουν δωρεάν σειρά πρακτικών σεμιναρίων με θέμα «Management στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα».                                   

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 15/03/2022 έως και 25/05/2022.

Η παρουσίαση των σεμιναρίων θα γίνει εξ’ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας  WEBEX MEETINGS (https://www.webex.com/).

Οι θεματικές των σεμιναρίων που θα υλοποιηθούν εξ’ αποστάσεως είναι οι εξής:

Οι αιτούντες πρέπει να είναι διαθέσιμοι να συμμετέχουν στα σεμινάρια κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους. 

Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. Για το λόγο αυτό, το USERNAME στη ψηφιακή πλατφόρμα WEBEX θα πρέπει να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του αιτούντος.

H αίτηση συμμετοχής και το πρόγραμμα των σεμιναριακών διαλέξεων καθώς και τα link σύνδεσης  είναι διαθέσιμα στην εξής διεύθυνση:  http://mba.de.uth.gr/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd/

(Μπορείτε να συμμετέχετε σε παραπάνω από μία θεματική ενότητα)

Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο email: vavlekieleni@gmail.com, με καταληκτική ημερομηνία την 8η Μαρτίου 2022.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Παπαδημόπουλος,

Διευθυντής ΠΜΣ ΜΒΑ,

Συντονιστής Σεμιναρίων

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βαβλέκη Ε., Παπαδήμα Σ.,
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών,
τηλ: 2410684709,
e-mail: secrypms@uth.gr