Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Π. Μ. Σ. με τίτλο: “Διαχείριση Περιβάλλοντος”

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 .
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ
Β΄3608/11-07-2022), είναι η παροχή προηγμένων επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, γνώσης
νομοθετικών πλαισίων και εφαρμογής τους και μεθοδολογικών προσεγγίσεων συναφών με τις
Επιστήμες Περιβάλλοντος σε Πτυχιούχους Τμημάτων που έχουν ένα σχετικό υπόβαθρο και επιθυμούν
να ειδικευτούν στη Διαχείριση Περιβάλλοντος, με κανόνες δεοντολογίας, μέσα σε ένα ελεύθερο
ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Για τυχόν ερωτήσεις ή πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τη Γραμματεία
του Π.Μ.Σ., τηλ.: 2410684473, e-mail: envedu@uth.gr .
Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή 9
Σεπτεμβρίου 2022.
Η έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022