Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Διεθνές υβριδικό συνέδριο με θέμα «Λογοτεχνικές αφηγήσεις (περί) της εργατικής τάξης στη Μεσόγειο

Διεθνές υβριδικό συνέδριο με θέμα «Λογοτεχνικές αφηγήσεις (περί) της εργατικής τάξης στη Μεσόγειο (Βόλος, 14-15 Ιουνίου 2024)/ International Hybrid Conference ‘Mediterranean Working-Class Literatures’ (Volos, 14-15 June 2024)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του ΠΘ σε συνεργασία με το ερευνητικό δίκτυo OBERT και το Ινστιτούτο ETERON, διοργανώνει διεθνές υβριδικό συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14-15 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο Σαράτση, Αίθουσα Α, Αίθουσα Θ/ Saratsis Auditorium, Hall A, Hall Θ.

Υπερσύνδεσμοι για διαδικτυακή συμμετοχή/παρακολούθηση/Links for online participation/attendance:

Χαιρετισμοί/Greetings:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=m7862891aad412c74c2b51c600676b03a

 

Συνεδρία 1α/Panel 1a:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=m8e2582c761f43c6b4ae0c9ea5e1c2b92

 

Συνεδρία 1β/Panel 1b:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=mfed3f0d5b4a529b940a0af898e08eb8b

 

Συνεδρία 2α/Panel 2a:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=mb0b863327ebd2d8c9d342eb0b7f2c19a

 

Συνεδρία 2β/Panel 2b:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=m29ad183b0b948556831cead6248c25bb

 

Συνεδρία 3α/Panel 3a:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=m8a7e9bbd12c08f880a7fe4a606b44871

 

Συνεδρία 3β/Panel 3b:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=m9a5d4090648d1678745db74e21ba1313

 

Συνεδρία 4α/Panel 4a:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=m72c41a9cb69a2f18130128961402e055

 

Συνεδρία 4β/Panel 4b:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=ma7e2d06fad708c9b702873d7595dba8c

Συνεδρία 5α/Panel 5a:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=mc9d7138b7fdc78e17fa87405e0a51319

 

Συνεδρία 5β/Panel 5b:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=maf8c1d2776a6c8f8639dfb94ffd0191f

 

Κεντρική Ομιλία/Keynote Lecture:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=me065a2e2be1fa1069e41b402bad684e7

 

Αποφώνηση/Conclusions:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=mf3b9d5e13477c5a6d678dca8a9782f1d

 

Το συνέδριο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «3η  Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 7520)/ The conference is supported by the Hellenic Foundation for Research and Innovation (H.F.R.I.) under the “3rd Call for H.F.R.I. Research Projects to support Post-Doctoral Researchers” (Project Number: 7520).