Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών του Τ.Π. του Π.Θ.

Ενημερώνουμε ότι με βάση την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Πρωτοκόλλου 21360/ΓΔ2/24-02-2022, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εξασφάλισε το σύνολο της χρηματοδότησης λειτουργικών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού, που είχε αιτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  για το 2022, και ανέρχεται στο ποσό των 6.787.820 ευρώ, επαυξημένο κατά 456.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατέχει φέτος την 4η θέση μεταξύ 24 Ιδρυμάτων στη συνολική κατάταξη χρηματοδότησης των ΑΕΙ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

               Ο Πρύτανης

  Καθηγητής, Ζήσης Μαμούρης