Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Αποτελέσματα Εκλογών των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/ιας Προέδρου σε τρία (3) Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ήτοι : Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής και Τμήμα Βιοχημείας& Βιοτεχνολογίας.

Οι εκλογείς ψήφησαν με ηλεκτρονική ψήφοκαι τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

Τμήμα Ιατρικής

Πρόεδρος,  ΚαθηγητήςΑθανάσιος Γιαννούκας

Αναπληρωτής Πρόεδρος,  Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΧρυσοβαλάντης-Ιωάννης Τσούγκος

 

Τμήμα Κτηνιατρικής

Πρόεδρος,  Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΒασίλειος Παπατσίρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος,  Αναπληρωτής Καθηγητής Άρης Πούρλης

 

Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Πρόεδρος,  ΚαθηγητήςΔημήτριος Καρπούζας

Αναπληρώτρια Πρόεδρος,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Μούτου