Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων για το γλωσσικό θέμα

Σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων επισημαίνονται τα εξής:

Αγαπητοί  συμπατριώτες,

Θα  θέλαμε  να  τονίσουμε  γι’  άλλη  μια  φορά  ότι  απόλυτος  εκφραστής  της  Ιστορίας  και  της Λαογραφίας    των  Βλάχων  στον  Ελλαδικό  χώρο  με  κάθε  νομιμότητα  είναι  το  Δευτεροβάθμιο  όργανο  της  πλειονότητας  σχεδόν  των  Πολιτιστικών  Συλλόγων  Βλάχων,  η  Π.Ο.Π.Σ.ΒΛΑΧΩΝ

Όσον  αφορά  το  γλωσσικό θέμα  μόνιμος  τρόπος  έκφρασης  της  πλειονότητας  των  Βλάχων  είναι  τα  κατά τόπους προφορικά  ιδιώματα  της  βλαχικής  αποτυπωμένα από  όποιον το επιθυμεί με  ελληνικό  αλφάβητο   οικείο  και  γνωστό σε όλους τους  Βλάχους  του ελλαδικού χώρου.

Μεμονωμένες  ομάδες  ατόμων  ή  Συλλόγων  δεν  έχουν  καμμιά  νομιμοποίηση  αλλαγής  της  υφιστάμενης  κατάστασης.

Να  επισημάνουμε  επίσης  ότι  λατινική  αποτύπωση  της  βλαχικής  χωρίς  να  έχει  λυθεί  επίσημα  το  θέμα  των  διεκδικήσεων  της  ξένης  προπαγάνδας  με  άλλοθι  το  γλωσσικό  εμπεριέχει  τον  κίνδυνο  εθνογένεσης  και  δημιουργίας  μειονότητας  με  απρόβλεπτες  συνέπειες  για  τις  επόμενες  γενιές.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           Μιχάλης Μαγειρίας                                         Αθανασία Δρόσου