Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων για το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών

 

sadas

 

 

 

 

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του για την κατάληξη μιας διαδικασίας η οποία ξεκίνησε με τις καλύτερες, από ότι είχε αντιληφθεί, προθέσεις.

Σχετικά με το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ.) διευκρινίζει ότι:

α) δεν συμπεριλήφθηκαν παρατηρήσεις που αφορούν τη σαφήνεια των διατάξεων και των γραφειοκρατικών διαδικασιών, όπως επίσης και ουσιαστικά ζητήματα στην απαιτουμένη ελευθερία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, στον κτηριακό όγκο και στην εισαγωγή της έννοιας του αστικού σχεδιασμού,

β) λόγω της έντονης απογοήτευσής του για την κατάληξη της διαδικασίας, αποχωρεί από αυτήν,καθώς η «…συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς…» όπως αυτή προβάλλεται στο Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ της 19-12-12, δεν είναι αυτή που προσδοκούσε.

Τέλος επισημαίνει ότι για μια φορά ακόμη το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ) δεν έλαβε υπόψη του τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς του τεχνικού κόσμου, και συγκεκριμένα του καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

 

 

.