Πάνε για Σεπτέμβριο τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Μέσα στον Σεπτέμβριο θα εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και όχι εντός του Αυγούστου, καθώς, το σύστημα Taxisnet είναι απασχολημένο με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για τις οποίες η προθεσμία έχει ήδη παραταθεί έως τις 10 Σεπτεμβρίου και δεν αποκλείεται να δοθεί και νέα παράταση έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί να γίνει εντός του Αυγούστου όπως συνέβαινε στα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα επαναληφθεί η περυσινή διαδικασία.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει την έκδοση των εκκαθαριστικών εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ για τις δόσεις πληρωμής του φόρου κατοχής ακινήτων, θα υπάρξει μια ειδική ρύθμιση.

Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ γίνεται σε έξι μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Φεβρουάριο του 2022.

Για φέτος όμως, η πρώτη δόση θα μπορεί, να πληρωθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου, αλλά θα δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους ακινήτων να πληρώσουν μαζί τις δύο πρώτες δόσεις, του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, έως την 29η Οκτωβρίου, χωρίς να υπολογιστεί προσαύξηση στη δόση του Σεπτεμβρίου.

Οι υπόλοιπες δόσεις θα πληρωθούν κανονικά στα τέλη των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.

Διορθώσεις εκκαθαριστικών

Οι φορολογούμενοι που θα παραλάβουν λάθος εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να το διορθώσουν άμεσα και ο φόρος να υπολογιστεί ξανά με τα νέα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λαθών και αμφισβήτησης της φορολογητέας αξία των ακινήτων ή των εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων, όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση – πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται, επί αποδείξει, ο φορολογούμενος.

Σημειώνεται ότι μετά την ηλεκτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης με σκοπό την μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝ.Φ.Ι.Α., για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2014-2020, θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στις περιπτώσεις που, μετά τις διορθώσεις, η μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ, τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα, να προσκομίσει στην οικεία Δ.Ο.Υ. τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του (συμβόλαια, κτηματολόγιο κ.λπ.), προκειμένου να ελεγχθούν και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Αν η μείωση του φόρου είναι μικρότερη, το νέο εκκαθαριστικό εκδίδεται χωρίς προσκόμιση και έλεγχο δικαιολογητικών.

sofokleusin.gr