Παμψηφεί Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς

gap_copy_copy_copy

 

 

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της !!!!!!!

 

 

.